Nordreisa kommune har gjort omfattende arbeid med smittesporing og testing etter at det i går 6. august 2021 ble avdekket et tilfelle med positiv Covid-19.
Vi har nå gjennomført testing av 45 ansatte og beboere ved Sonjatun sykehjem.  I tillegg er nærkontakter testet.  Alle disse hurtigtestene, med unntak av en av nærkontaktene,  var negative. Vi har i tillegg gjennomført ordinære koronatester som er sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) for analyse.  Resultatet av disse vil vi få seinest førstkommende mandag.
 
Smittesporingen i forhold til vedkommende som ble bekreftet med positiv Covid-19 i går, lørdag 6. august 2021, viser at vedkommende sannsynligvis er blitt smittet på rutebussen som hadde avgang kl. 07.10 fra Storslett til Tromsø med ferjer over Lyngen og Ullsfjorden 30. juli 2021.  Den smittede er som tidligere opplyst ansatt ved Sonjatun sykehjem, og vi kan opplyse at vedkommende er fullvaksinert for flere uker siden.  Dette viser at vi alle sammen, også de som er fullvaksinert, må vise stor varsomhet i forhold til koronapandemien.  Vedkommende som er smittet har få symptomer og er nå i forholdsvis fin form.
 
Videre har vi i dag fått positiv utslag på en hurtigtest på en annen person som også har reist med den aktuelle rutebussen fra Storslett til Tromsø 30. juli 2021.  Vedkommende er satt i isolasjon og nærkontakter er i karantene, i påvente av endelig resultat av ordinær koronatest som nå sendes UNN.
 
Vi vil løpende legge ut oppdatert informasjon på vår hjemmeside/Facebookside.
 
Pressekontakter:
Ordfører Hilde Nyvoll, telefon nr. 91 80 71 30
Fung. kommuneoverlege Remi Paul, telefon nr. 95 73 41 13