En innbygger er i dag 6. august testet positivt på Covid19. Kommuneoverlegen har iverksatt ordinære tiltak i forhold til smittesporing og testing av nærkontakter.  Den smittede er satt i isolasjon og det vil bli tatt hurtigtest av nærkontaktene.

Den smittede jobber ved Sonjatun sykehjem, og som følge av dette vil vi stenge sykehjemmet for besøk inntil situasjonen er nærmere avklart. Det er foreløpig ikke avklart hvor vedkommende er blitt smittet.

Kommuneoverlegen anbefaler nå alle om å bruke munnbind når man er innom butikker, kafeer og andre samlingssteder.  Vi anmoder alle om å vise stor varsomhet og holde nødvendig avstand (minst 1 meter), unngå store forsamlinger og for øvrig være nøye med håndvask. 

Hvis noen får symptomer på luftveisplager så må man straks kontakte legekontoret telefon nr. 77 58 81 00, legevakt telefon nr. 116 117 eller koronatelefonen nr. 77 58 81 14 slik at man kan bli testet.

Vi vil løpende legge ut oppdatert informasjon på vår hjemmeside/facebookside.

Pressekontakter:
Ordfører Hilde Nyvoll, telefon nr. 91 80 71 30
Fung. kommuneoverlege Remi Paul, telefon nr. 95 73 41 13