Regjeringen besluttet at Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00 og alle restriksjoner innenlands ble fjernet.
 
Nordreisa kommune ønsker den normale hverdagen velkommen.
 
Alle restriksjoner er fjernet bortsett fra krav om isolasjon dersom du er syke med covid-19. Vi kan derfor være sammen på samme måte som tidligere, og arrangement kan igjen gjennomføres som før. 
 
Kommunen kan fatte lokale vedtak dersom smittesituasjon tilsier at det er behov for det.
 
Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du teste deg. Det gjelder også vaksinerte. Og hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre, en regel som du kan få bot for å bryte.
 
Husk fortsatt å:
  • Å vaske hendene ofte
  • Hoste i et lommetørkle eller i albuekroken
  • Holde deg hjemme hvis du blir syk
Det vil ikke bli sendt ut pressemeldinger dersom det skulle oppstå enkeltsmitte i Nordreisa kommune, smitte som ikke krever lokale vedtak. Enkelt tilfeller av korona-smitte vil fra nå av bli en del av helsetjenestens oppgaver. 
 
 
Mediekontakt
Ordfører Hilde Nyvoll
Mobil 918 07 130
e-post: ordforer@nordreisa.kommune.no