Pressemelding fra ordføreren i Nordreisa - 27. februar 2022

Vil starte forberedelser til å ta imot flyktninger fra Ukraina

Krigen i Ukraina er tragisk. Russlands angrep er brudd på alle internasjonale spilleregler. Dette får dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina. Sikkerhetssituasjonen i Europa angår oss alle. Vi må vise solidaritet med de som nå er i nød. Det er allerede mange titusen mennesker i Ukraina på flukt fra sitt hjemland. Norge må stille opp og yte bistand til mennesker i nød og ta imot mennesker på flukt.

Ordfører vil fremme forslag for kommunestyret 3. mars 2022 om at Nordreisa kommune stiller seg positiv til å ta imot et større antall flyktninger fra Ukraina, og at vi straks starter forberedelsene til dette.

 

Med vennlig hilsen

Hilde Nyvoll, ordfører

telefon nr. 91807130

www.nordreisa.kommune.no