Framtidens brann & redning

 

Nord-Troms Brannvesen er ifra 01012020 gått over i historiens rekke.

 

BRANNVESENET NORD

Regionens kommuner har vedtatt ny samarbeidsavtale etter ny kommunelov, med virkning 01012020.

 

Avtale om brannvernsamarbeid 2020 følger ny kommunelov av LOV-2018-06-22-83 https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83     

 

Avtalen er justert for å ivareta samarbeidstiltaket og den enkelte samarbeidskommunes interesse på best mulig måte.

 

Brannverntiltaket bytter navn ifra Nord Troms Brannvesen til BRANNVESENET NORD, dette for å ivareta kommunenes tilhørighet og framtidige endringer i regionen nord.

 

Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres av brannverntiltaket. Brannverntiltaket skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav som stilles i lov og forskrift. Dette for å sikre optimal tjenesteyting for regionen nord.

 

BRANNVESENET NORD

Vår visjon er at vi skal sikre et tryggere samfunn der ingen skal skades eller omkomme i brann eller ulykke.

 

Følg oss framtidens brann & redning

 

Hjemmeside

https://www.brannnord.no/

 

Facebook

https://www.facebook.com/brannnord/?modal=admin_todo_tour

 

 

Nils-Arnold Nilsen

Brannsjef / Daglig leder

Tlf.: (+47) 960 97 750

Epost: nils.nilsen@brannnord.no