På grunn av smittefare av Covid19 vedtok et enstemmig eldreråd i dag 02.09.2020 at det ikke blir arrangert felles arrangement for eldre med underholdning og servering for markering av den internasjonale eldredagen 1. oktober.  Eldrerådet har likevel besluttet at sykehjemmene i kommunen skal få overlevert kaker slik det har vært gjort tidligere år.

I kjølvannet av COVID-19 pandemiens utbrudd, er den internasjonale dagen for eldre 2020 knyttet til FNs bærekraftsmål nummer tre som handler om god helse og livskvalitet. Temaet retter oppmerksomhet mot både helsefagarbeideres innsats og eldre menneskers helse, og i hvilken grad COVID-19 har påvirket helsepolitikken og holdninger til eldre menneskers helse.

 

Avgjørelsen om å avlyse den tradisjonelle markeringen av eldredagen er gjort basert på retningslinjer fra staten om offentlige arrangement. Mange av de eldre som deltar vil være i risikogruppa for eventuell smitte. Tradisjonelt har det vært 60 -70 deltakere på felles arrangement.