Nordreisa kommune har tilsatt Angela Sodefjed (36 år) som ny sektorleder for helse og omsorg.

Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen uttaler at Nordreisa kommune med ansettelsen av Sodefjed har fått på plass en meget kompetent og dyktig leder.

Sodefjed er ikke ukjent leder i kommunen, da hun har innehatt stilling som sjefsfysioterapeut i kommunen siden 2014.

Hun har vært konstituert i sektorlederstillingen siden 13. juli i år.

Sodefjed har bachelor i fysioterapi, og har tilleggsutdannelse innen fysisk aktivitet og helse fra Universitetet i Tromsø.  Nå holder hun på med delstidsstudium på masternivå innen helseledelse. I tillegg har hun ulike lederkurs rettet mot økonomi og personalledelse, og flere kurs i hverdagsrehabilitering.

Den nye sektorlederen vil i samarbeid med 4 virksomhetsledere ha ansvaret for et budsjett på omlag 150 millioner kroner og 190 årsverk fordelt på 300 ansatte.

Sodefjed og hennes stab er lokalisert på rådhuset, mens øvrig helse- og omsorgstjeneste stort sett er samlet på Sonjatun med legevakt, legesenter med laboratorium og fysioterapitjenester, akuttplasser, kreftsykepleier, 3 sykehjem, hjemmetjeneste, kjøkken mm.