Nordreisa kom på 1. plass innenfor barnehagesektoren i Kommunebarometeret for 2021

De viktigste tallene i barnehagesektoren er grunnbemanning per barn i kommunale barnehager, andelen kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen, og andelen ansatte i kommunale barnehager som har pedagogisk utdannelse. Nordreisa skårer svært godt på alle disse indikatorene.

I Nordreisa oppfyller 100 prosent av de kommunale barnehagene pedagognormen (uten dispensasjon) og 51 prosent av de ansatte i de kommunale barnehagene i Nordreisa har pedagogisk utdanning.

uXBHyseIyMPlk 4HnQ 9f 8BVNkdk 63yTQMAAAAASUVORK 5CYII=

AAAAABJRU 5ErkJggg==

yAqcAAAAABJRU 5ErkJggg==

Nordreisa kommune har også gjort det godt på andel minoritetsspråklige barn i barnehagen og leke- og oppholdsareal.

MxeEEcXYLVAAAAAElFTkSuQmCC

I tillegg har foreldreundersøkelsene fra høst 2021 vist stor grad av foreldretilfredshet i barnehagene i Nordreisa. Se Barnehager i Nordreisa - Ráisa - Raisi kommune - Barnehagefakta.no

HwxIc 2iaNReYAAAAAElFTkSuQmCC

Fra 1. august 2021 åpnet nye Høgegga barnehage. Ny moderne og flott barnehage. Det er lagt til rette for gode barnehagedager for både barn og ansatte. Det etableres et sterkt fagmiljø i den nye barnehagen. Spesialpedagog er også lokalisert der. Vi har investert i et uteområde som gjør at barna stortrives ute. Kommunen har i tillegg styrket barnehage- og skoleadministrasjon (både skole og barnehage), vi deltar i nasjonal satsing Inkluderende barnehagemiljø (både skole og barnehage) og til tross for nedbemanning har vi beholdt kompetansen (både skole og barnehage).

Veldig godt jobbet fra både ansatte og administrasjonen.

 

Pressekontakter:
Ordfører Hilde Nyvoll, telefon nr. 91 80 71 30
Kommunalsjef for oppvekst- og kultur Siri Ytterstad 41 17 35 93