Styret i brannvesenet nord har hatt møte 11. desember. Det presiseres at denne pressemeldingen sendes ut fra kommunedirektørene i Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy.

 

Den siste tids hendelser ble diskutert i møtet. En granskning forutsatte aksept fra brannsjefen og at han i granskningsprosessen fratrådte som brannsjef for noen av de involverte kommunene.  Dette hadde vi først en enighet om, men brannsjefen har i ettertid ikke ønsket en slik løsning. Dette gjør blant annet en gransking umulig. Det ble etter det konkludert at forutsetningen for å fortsette med samarbeidet nå er betraktelig svekket.

 

Samarbeidsavtalen har en klausul som sier at en utmelding har en utmeldingstid på et år og løper fra 1. januar påfølgende år. Hver enkelt kommunedirektør lager nå en sak for de respektive kommunestyrer (Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy) som alle har møter i uke 51. Her vil det bli gitt en anbefaling om å gå ut av samarbeidet.

 

Styret ser på dette som en løsning som har tvunget seg frem, og som en ikke kommer utenom. Dette betyr at Brannvesenet Nord oppløses pr. 31.12.2021. Dette kan gjøres tidligere, men en må gi vertskommunen tid til å avvikle sine personellmessige forhold.