Pressemelding - Status covid-19 i Nordreisa 01.12.21 kl. 15:00
 
Det er i dag registrert 3 nye positive selvtester for  Covid-19 ved Moan skole, henholdsvis 2 elever og 1 ansatt. 
Vanlige tiltak er iverksatt.  Kommunelegen har anbefalt at samtlige elever ved Moan skole bør testes. Foresatte har mottatt melding fra skolen om når testing skal utføres.
 
Kommuneoverlegen oppfordrer alle å følge nasjonale regler og anbefalinger, og at man utviser nødvendig forsiktighet.
 
Pressekontakter:
Ordfører Hilde Nyvoll, telefon nr. 91 80 71 30
Kommuneoverlege Remi Paul, telefon nr. 95 73 41 13

 

Telefonnummer:
•             Koronatelefon77 58 81 14
•             Legekontoret 77 58 81 00
•             Legevakt 116 117