Kommuneoverlegen opplyser at det nå er 9 innbyggere som er smittet med Covid-19.  Disse fordeler seg med 3 voksne med positiv PCR-test (ordinær koronatest), 5 barn med positiv PCR og et barn med positiv hurtigtest, i alt 9 personer
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark sammen med FHI har i ettermiddag arrangert møte med alle kommunene i fylket.  I møtet framkom det informasjon om at smittesituasjonen er ganske kritisk i enkelte kommuner og at noen av sykehusene har stor belastning som følge av innlagte covid-19 pasienter. 
 
Stor belastning på helsepersonell og sykefravær gjør situasjonen ekstra vanskelig. I møtet ble det drøftet mulighetene for at nasjonale myndigheter beslutter regionale forskrifter, alternativt at flere kommuner i en region samordner seg med felles forskrift.
 
Kommunens ledelse og kommuneoverlegen har i ettermiddag drøftet smittesituasjonen i Nordreisa, og vi vil foreløpig ikke anbefale at vi etablerer lokale regler i form av forskrift.
 
Kommunestyret i Nordreisa har tidligere delegert myndighet til formannskapet til å vedta lokale regler i form av forskrift.
 
Kommuneoverlegen i Nordreisa ser heller ikke at det er grunnlag for å fraråde større arrangement og møter, herunder idrettslige aktiviteter.
 
Kommuneoverlegen påpeker viktigheten av at man holder seg hjemme ved sykdom, og at man tester seg ved symptomer på luftveisplager.
Videre anbefales at man bruker munnbind hvis man ikke kan holde avstand på 1 meter i det offentlige rom og ved møter og arrangementer.
 
Pressekontakter:
Ordfører Hilde Nyvoll, telefon nr. 91 80 71 30
Kommuneoverlege Remi Paul, telefon nr. 95 73 41 13