Kommuneoverlegen opplyser at ytterligere  2 voksne og 1 barn har testet  positivt ved hurtigtest.   
  
 Kommuneoverlegen påpeker viktigheten av at man holder seg hjemme ved sykdom, og at man tester seg ved symptomer på luftveisplager. 
Videre anbefales det at man bruker munnbind hvis man ikke kan holde avstand på 1 meter i det offentlige rom og ved møter og arrangementer. 
  
Pressekontakter: 
Ordfører Hilde Nyvoll, telefon nr. 91 80 71 30 
Kommuneoverlege Remi Paul, telefon nr. 95 73 41 13