Kommuneoverlegen opplyser at 1 barn ved Storslett skole i dag har testet positivt ved hurtigtest. Det iverksettes nå testing av det aktuelle klassetrinnet på vanlig måte.

 

Følgende råd anbefales fulgt fra i dag av:   

  • bruk av munnbind i det offentlige rom, innendørs, der det kan være utfordrende å holde tilstrekkelig avstand (fly, hurtigbåt, buss, butikker, møterom mv)
  • at man reduserer antall nærkontakter
  • at man holder avstand der det er mulig

 

Pressekontakter:
Ordfører Hilde Nyvoll, telefon nr. 91 80 71 30
Kommuneoverlege Remi Paul, telefon nr. 95 73 41 13