På grunn av en programvarefeil på veilysene følger de ikke tidsstyringsplanen som er satt, konsekvensen er at de slår seg selv på.
Det er startet med feilsøking på problemet.