På bakgrunn av de høye tapstall i beitenæringen, ønskes det organisering av jakttillatelse for rovvilt over større områder. Dette for å effektivisere fellinga og for å legalisere hver enkelt felling. Rovviltjakt i vårt område er aktuelt for artene jerv (lisensfelling) og gaupe (kvotejakt).

Dette er et interkommunalt prosjekt som skal omfatte Nord-Troms kommunene. Prosjektet har også en forankring til prosjektorganisasjonen Dyr-i-Drift. Organisasjonen er en ekstra ressurs som forvaltningen har stilt til disposisjon for den som trenger det, da spesielt beitenæringen som sliter med tap til rovvilt. Prosjektet eies og styres av Rovviltnemnda i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Troms. Innholdet i prosjektet beskrivelsen vil redigeres jevnlig i prosjektperioden.

Se hele prosjektbeskrivelsen: Web versjon grunneiers tillatelse 28.3.14.pdf