Statsforvalteren og FHI har i møte med kommunene 23.11.21 drøftet den alvorlige smittesituasjonen i Troms og Finnmark. Smittesituasjonen og belastningen på helsevesenet er alvorlig i flere kommuner og sykehusenes kapasitet er anstrengt.
 
Statsforvalteren og FHI anbefaler derfor:
  • bruk av munnbind i det offentlige rom, innendørs, der det kan være utfordrende å holde tilstrekkelig avstand (fly, hurtigbåt, buss, butikker, møterom mv)
  • at man reduserer antall nærkontakter
  • at man holder avstand der det er mulig
 
Kommuneoverlegen i Nordreisa og kommuneledelsen anbefaler befolkningen i Nordreisa og besøkende å følge anbefalingene som nå er kommet fra statlige myndigheter.