Også beboere i omsorgsboliger har rett til å motta besøk. Likevel er det viktig at personer med økt risiko for alvorlig sykdom er særlig varsomme i perioder med mye smitte.

Helsedirektoratet og FHI har konkretisert anbefalingen om skjerming, og har følgende råd:

  • Uvaksinerte voksne anbefales å redusere sosial kontakt og beskytte seg selv og andre med flere andre smitteverntiltak en de generelle.
  • De som er i en risikogruppe må selv vurdere risiko for smitte og bestemme hvilke ytterligere tiltak som er nødvendige for å kunne ha besøk og kontakt med familie og venner, basert på egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 og faktorer som smittepress i området, hvor bred kontaktflate de besøkende har hatt i dagene før besøket, deres vaksinasjonsstatus og om de har nyoppståtte luftveissymptomer.

Ytterligere risikoreduserende tiltak som kan vurderes ved besøk er:

  • Redusere antall personer som kommer på besøk. Tilpasse antall personer til størrelsen på boligen, slik at det er mulig å holde 1 meters avstand. Det er mindre risiko ved å møtes utendørs enn inne.
  • Munnbind kan vurderes også ved besøk i private hjem, særlig for uvaksinerte, men også for eldre og andre personer i risikogruppene, hvis det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand. Bruk av munnbind kan være vanskelig å gjennomføre i sosiale sammenhenger med mat og drikke.
  • Eldre og andre personer i risikogrupper som er fullvaksinert og har fått oppfriskingsdose, kan vurdere selv om de ønsker å være tett på uvaksinerte barn uten luftveissymptomer, gi klemmer, ha dem på fanget osv

Helsedirektoratet (2021). Råd om ekstra beskyttelse av personer med økt risiko for alvorlig sykdom [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 23. desember 2021, lest 23. desember 2021). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/rad-om-ekstra-beskyttelse-av-personer-med-okt-risiko-for-alvorlig-sykdom