Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine målgrupper:

• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (prioriteres først)

• Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1. september)

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer

Oppstart av vaksinasjon i Nordreisa kommune.

Prioriteringsrekkefølge:

1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie

2. Aldersgruppen 80 år og eldre

3. Aldersgruppen 75-79 år

Gjennomføring av vaksinasjon i Nordreisa kommunene er fra midten av august og utover. 

I de første rundene med koronavaksinasjon ble det i stor grad brukt innkalling i de fleste kommuner. Dette fulgte særlig av at det var strenge prioriteringer gitt, mangel på vaksiner og kort holdbarhet på vaksinene i kommunene.

Dette er ikke tilfellet lenger, DU SKAL SELV BOOKE VAKSINETIME.

Bestill time via TLF:

Koronatelefon Nordreisa kommune for timebestilling:

tlf. 77 58 81 14. mandag - fredag kl 08:00 - 15:00

Bestill time via SMS

Send til 2097:

NORDREISA fødselsdato, ditt navn, grad av hast, hva det gjelder f.eks: ønsker time til vaksine COVID dose 4

(Unngå sensitiv informasjon)

F.eks: NORDREISA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Mer info se kommunens hjemmeside korona info eller http://sonjatun.no/

Mye nyttig info på helsenorge eller FHI sine sider

https://www.fhi.no/