Formannskapet har vedtatt i møte 28.05.2020 å oppheve lokalt vedtak om stengte offentlige bygg, kommunen forholder seg til sentrale regler og tilrådinger for smittevern, og dermed vil rådhuset og servicetorget være åpent for publikum igjen fra fredag 29. mai 2020 fra kl 08:00 – 15:00.

Selv om rådhuset er åpnet for publikum ønsker vi primært at man henvender seg til rådhuset gjennom kontakt pr telefon eller e-post, og at man avtaler møter med saksbehandlere på forhånd, samt at møter fortsatt foretrekkes gjennom videokonferanse etc.

Det er opprettet en besøksprotokoll som alle besøkende må registrere seg i, slik at vi effektivt kan drive smittesporing dersom det blir oppdaget smitte – alle besøkende må derfor registrere seg når de besøker og forlater rådhuset.

Når rådhuset åpner for publikum ber vi om følgende forebyggende smitteverntiltak benyttes:

  • Alle besøkende vasker hender
  • Alle besøkende benytter seg av tilgjengelig håndsprit ved besøk
  • Har du tegn til luftveisproblemer, nedsatt almenntilstand, sitter i karantene kan du dessverre ikke komme til oss.

Har du spørsmål kan man rette disse til servicetorget på: 77 58 80 11

Minner om forebyggende tiltak i tråd med folkehelseinstituttets råd som du kan finne her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508