Oksfjord oppvekstsenter har gjennomført ekstern skolevurdering i uke 7 - 2020 og har mottatt en offentlig rapport som peker på noen positive funn og noen utfordringer skolen skal jobbe videre med i utviklingsarbeidet ved skolen

 

Skolen har valgt vurderingstema Tilpasset opplæring i fådelt skole.

 

De viktigste funnene i rapporten er at:

  • de voksne ved Oksfjord oppvekstsenter opptrer som autoritative voksne, som viser omsorg for elevene, samtidig som de har evne til å sette tydelige og forutsigbare rammer og grenser. Dette ble trukket frem som et sterkt funn av de eksterne vurdererne.
  • når elevene er slått sammen flere trinn i samme fag ser de gode eksempler på hvordan yngre elever faglig strekker seg mot de eldste.
  • skolen trenger en god og felles forståelse av begrepet tilpasset opplæring, slik at alle elevene får best mulig utbytte av opplæringen.
  • skolen må tydeliggjøre bedre for elevene hva de skal lære i undervisningøktene.
  • skolen må finne metoder kan gjøre undervisningen enda mer praktisk, relevant og variert.

Skolen skal jobbe videre med rapporten og utviklingsområdene. Det blir også viktig for å få FAU ved skolen med i arbeidet.

 

Skolen har opplevd det å ha ekstern vurdering som veldig nyttig. Det er pekt på god praksis og hva de trenger å endre på for å fremme relevant og god opplæring for alle elever.

 

Oksfjord oppvekstsenter har skoleåret 2019/2020 deltatt i felles utviklingsarbeid med de andre skolene i Nordreisa. Dette arbeidet ser de på som særlig nyttig, og de tar med seg tilbakemeldingene i rapporten til felles nytte for skolene i Nordreisa. Her kan de lære av hverandre. Satsninger for 2019/2020 er i tillegg  lesing som grunnleggende ferdighet (i samarbeid med lesesenteret i Stavanger), Ipad-satsning og Fagfornyelsen.

Klikk her for nedlasting av "Rapport fra ekstern skolevurdering ved Oksfjord skole"