Onsdag 02.11.2016 gjennomførte Nordreisa kommune i samarbeid med Halti Virvel AS årets landsbymøte.

Tilsammen 35 personer var samlet på Halti kulturscene for å ha idédugnad rundt temaet: »Hvordan kan Storslett nasjonalparklandsby markedsføres, og samtidig bidra til økt salg og lønnsomhet i forbindelse med arrangementer?"

Halti Virvel sørget for middagservering, kaffe, kaker og frukt til deltakerene, mens Nordreisa kommune hadde tilrettelagt med inspirasjonsforedrag og prosessplanlegging.

Idédugnaden ble ledet av iHana og resulterte i 3 konkrete tiltak det skal jobbes videre med det neste året. Disse er:

  • Påskelandsbyen 2017 (ansvar: Ida Wigdel, Nordreisa kommune).
  • Haltihelg 2017 (ansvar: Hilde Nyvoll, Halti næringshage).
  • Flytting av Landsbymarkedet 2017 (Inger Birkelund).

Her finner du oppsummering av møtet (du kan også lese mer på www.landsbymarked.no):

Oppsummering idédugnad Landsbymøte 2016 (ihana!)

 

Kontaktperson: Ida Wigdel, næringsutvikler. E-post: ida.wigdel@nordreisa.kommune.no. Telefon: 77 58 80 53.