Nordreisa kommune og Storslett nasjonalparklandsby takker for deltakelsen på Landsbymøtet 2017.

Temaet for møtet var: "Forskjønning: hvilke felles tiltak kan vi gjøre med våre bygg og uterom for å skape en attraktiv nasjonalparklandsby."

 

De 3 tiltakene vi skal jobbe videre med den neste tiden er:

1. Lage en plan for mørketidsbelysning/blomster mellom Sørkjosen og Storslett, og søke Statens Vegvesen og tillatelse til dette.

2. Opprette ei gruppe som kan gi innspill til planene for Elveparken som allerede er i gang.

3. Nedsette en Landsbykomite som lager årsjul for landsbyaktiviteter.

 

Du kan lese resten av referatet fra møtet her.

 

Kontakt:

Ida Wigdel, landsbykoordinator

Telefon: +47 77 58 80 53