Flere og flere filmer med drone. I noen nasjonalparker og verneområder er det ikke lov med drone, blant annet for å ikke forstyrre dyreliv og friluftsliv. I Rohkunborri nasjonalpark er det forbudt, men man kan søke om å få fly likevel. Les mer her: www.fylkesmannen.no/troms/drone