I samarbeid med Agrodata AS inviterer Troms Bonde- og Småbrukarlag til kurs i regnskapsføring. Deltakerne vil lære å
bruke programmet Agro Økonomi, slik at de kan føre sitt eget regnskap fra start til slutt.

Tid: Lørdag 15. - søndag 16. oktober, begge dager kl 10-16.
Sted: Reisafjord Hotel, Nordreisa

Kurset vil ta for seg følgende emner:
• Innføring i Agro Økonomi
• Oppstart, legge inn åpningsverdier
• Bilagsføring og merverdiavgift
• Fakturering
• Årsavslutning
• Skatteoppgjør og selvangivelse

Det blir mye praktiske øvelser, så deltakerne må ha med seg egen PC.

Kurset er støttet av Fylkesmannen i Troms.
Egenandelen er på kr 2.500,- og inkluderer kaffe, pausemat og lunsj begge dager,
samt middag lørdag etter kursslutt. Evt overnatting må den enkelte bestille selv.

Du kan lese mer om regnskapskurset her.

Bindende påmelding til troms@smabrukarlaget.no innen 5. oktober.