Foto: Ørjan Bertelsen

Reisa nasjonalparkstyre, Halti nasjonalparksenter og Storslett nasjonalparklandsby er tre aktører under merkevaren Norges nasjonalparker.

Vi har i fellesskap etablert portalen http://reisanasjonalpark.no , som vil benyttes til formidling av informasjon om nasjonalparken, nasjonalparksenteret og nasjonalparklandsbyen. Informasjonen er rettet både mot innbyggere og tilreisende, og vil også bli oversatt til engelsk etterhvert.

Vi jobber med innholdet, send oss gjerne en e-post om du har tilbakemeldinger: info@reisanasjonalpark.no

 

Kontakt:

Martin Aleksander Reiersen, Storslett nasjonalparklandsby, t: 41 70 61 34

Rune Benonisen, Reisa nasjonalpark, t: 77 64 22 21

Odd Rudberg, Halti nasjonalparksenter, t: 77 58 82 82