Nordreisa kommune tilbyr rent brukerutstyr til rus syke etter avtale.

Nærmere avtale  gjøres på telefon til Rus- og psykisk helsetjeneste ved:

Elin Vangen tlf. 400 34132   

eller

Eilin J.E. Storaas tlf. 47450481