Riddu Riđđu ga det høyeste budet på lavvoene som står ved Storslett skole

Riddu Riđđu har gitt det høyeste budet på lavvoene ved Storslett skole med kr 83.100,-. Det var totalt seks som har levert inn tilbud.

Lavvoene ved Storslett skole - tidligere annonse