I perioden 2000 og fram til i dag har det vært 2 040 bygningsbranner i Troms. Det har omkommet 36 personer i brann i samme periode. En person har så langt i år omkommet i brann i fylket. Halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger som ikke har fungerende røykvarslere. Når en brann oppstår har du kun få minutter på deg til å komme deg ut av huset, sier Bernt-Thomas Åbyholm, avdelingsleder forebyggende i Nord-Troms Brannvesen.
Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. Du bør koble røykvarslerne sammen, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg
verdifull tid til å evakuere og være med på å redde deg og din familie, sier Åbyholm.
Røykvarslere bør testes jevnlig og når du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.
Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i julen, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å bytte batteri 1.desember, som er Røykvarslerdagen, sier Åbyholm. Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom DSB, Norsk brannvernforening, Gjensidige, det lokale elektrisitetstilsyn og brann- og feiervesenet.

 

Lokale arrangementer
Forebyggede avdeling i Nord-Troms Brannvesen vil stå på stand og dele ut batterier og annet materiell i kolonialforretninger i Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og i Kåfjord. Vi vil bidra med gode råd og tips for hvordan du skal få en sikrer hverdag.
roykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.
 
Kontaktpersoner lokalt:
Bernt-Thomas Åbyholm, avdelingsleder forebyggende i Nord-Troms Brannvesen som treffes på 960 97 751.