Problemene med vanntilsig i inntaksdammen i Rotsund vannverk er utbedret. Vanntilgang og trykk er som normalt.