Området som planen omfatter består av 7 felt for eneboliger, samt småhusbebyggelse. Område KS1 og KS2 er beregnet for feltutbygging i regi av entreprenører/husleverandører der det stilles krav om godkjent utbyggingsplan.

Tomtepris: Prisen pr m2 tomteareal vil variere etter beliggenhet/utnyttelsesgrad. Grunnprisen for 2020 er satt til kr 304 pr m2. Denne prisen vil bli endret/reguleres fra år til år. 
 
Valg av tomt/hustype: Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser vil være avgjørende for hvilken hustype som kan oppføres på den enkelte tomt.
 
Dokumenter:

Reguleringsplandokumenter: