Høsten 1980 startet hun i kommunen og 30. april 2021 mottok hun oppmerksomhet for sin innsats fra kolleger og kommunale ledere.

Arrangementet foregikk på Halti kulturscene og i salen var kolleger fra både kommunen og Halti-miljøet, samt kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen, kommunalsjef for oppvekst og kultur Siri Ytterstad, kommunalsjef for drift og utvikling Dag Funderud og virksomhetsleder for kultur Johanne Båtnes.

Båtnes overrakte blomster og takket Uhlving for sin innsats gjennom alle år mens kommunedirektøren fikk æren av å overrekke medalje for lang og tro tjeneste fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Uhlving ble av flere omtalt som selve prototypen på en lojal medarbeider.

Det var en rørt pensjonist som i sin takketale så tilbake på sin tid i kommunen og alt hun har opplevd i løpet av sin karriere. Talen gjenspeilet også de mange forandringer kommunen har gjennomgått gjennom tidene. Uhlving trakk også fram det å kunne åpne kinoen i Nordreisa i romjulen 1990 som ett av høydepunktene.

Helt til slutt ble det vist en film som blant annet inneholdt hilsninger fra en rekke kolleger fra både Nordreisa kommune og Halti-miljøet – samt tidligere ordfører Øyvind Evanger og nåværende ordfører Hilde Nyvoll.

 

Alle foto: Jørn Holm