Lavvoene står oppmontert ved Storslett skole med adressen Lyngsmark 8, 10, lavvoene er på ca. 100m² pr. stk. med et mellombygg på ca. 10m², alt selges samlet. Kjøper må demontere og fjerne lavvoene og mellombygget for egen regning.
Tilbud må være innlevert Nordreisa kommune innen 23.06.14 kl. 14.00 og tildelingen vil skje umiddelbart, lavvoene og mellombygget må være fjernet
10.07.14.

Tilbudene kan oversendes på epost til knut.flatvoll@nordreisa.kommune.no  eller leveres på kommunen servicetorg, Sentrum 17 9151 Storslett innen
23.06.14 kl. 14.00.

 

Betalingen må være gjennomført og dokumenteres med kvittering før rivearbeidene kan starte. Tilbud må være skriftlig og signert. Innleverte tilbud er bindende.
Det vil være mulighet for visning mandag 16.06.14 etter avtale.

Kontaktperson: Knut Flatvoll tlf. 77770757, mob. 45601149, e-post knut.flatvoll@nordreisa.kommune.no

For bilder trykk på linker:
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg