Det er igangsatt et nasjonalt tilbud/prosjekt kalt ”Fyrtårnsatsingen”. Dette er et samtaletilbud for foreldre i grupper hvor gruppelederne har fått opplæring via den nasjonale satsingen i regi av Læring- og mestringssenteret ved UNN.

Har dere lyst å treffe andre foreldre i samme livssituasjon? Da er dette et godt tilbud! Her vil du møte andre, dele og få erfaringer, tanker osv.

Tema for gruppemøtene er fastlagt, og er blant annet knyttet til :

  • Livet i familien - dagene skal henge sammen
  • Kunsten å ta vare på seg selv, parforholdet og familien
  • Sorg? Tap? Nyorientering?
  • Søsken, om verdier og tradisjoner i familien
  • Når rollen skygger for mennesket
  • Alt vi makter og er stolte av

Det er 6 –8 samlinger på onsdager frem til jul, fra klokka 14-16. Oppstart blir onsdag 8. oktober 2008. Sted : Familiesenteret i Flomstadveien 10.

Enkel servering med kaffe/te. Gruppene blir ledet av to personer, en fagperson og en forelder.

Spørsmål og påmelding innen 1. oktober til: Margareth I. Berg, Familiesenteret, Helsestasjon, tlf 90850862 eller Nina Bredesen tlf. 91582146,