Det er mange spennende saker på sakslisten.

Du kan se kommunestyremøtene i Nordreisa direkte overført på internett