Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet 8. mai hvert år. På denne viktige merkedagen minnes vi dem som har gitt sitt liv for vår frihet. Vi viser også vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å verne vårt demokrati, for fred og frihet, hjemme så vel som ute.

Det er viktig for regjeringen at alle som har gjort tjeneste for Norge skal kunne føle seg inkludert på frigjørings- og veterandagen. Regjeringen har siden 2015 utdelt Regjeringens minnesmedalje for innsats under andre verdenskrig.

I den forbindelse oppfordrer Nordreisa kommune innbyggerne til å sende inn forslag på veteraner som er verdige Regjeringens minnesmedalje for sin innsats under andre verdenskrig. Forslag sendes til ordfører Hilde Nyvoll på mail: Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no

 

Kriterier/retningslinjer for tildeling og overrekkelse av regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig 1939-1945

· Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.

· Norske og utenlandske militære, samt handelsflåten.

· Sivile som gjorde en innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under farefullt/belastende redningsarbeid ifb. ulykker/ødeleggelser som følge av krigshandlinger.

 · Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet. Redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere kan også regnes med dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side.

 · Lokale myndigheter (kommunene) gis i oppdrag å identifisere innbyggere som i henhold til kriteriene kan tildeles minnemedaljen. Innsatsen må bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner eller lokalkunnskap.

· Kommunens innstilling oversendes deretter fylkesmannen som på vegne av staten beslutter tildeling.

 · Overrekkelse skal skje på seremonier som avholdes av norske myndigheter eller der norske myndigheter er representert og forestår overrekkelsen. Med norske myndigheter menes primært kommunen (ved ordfører eller bydelsleder) eller utenrikstjenesten (ved ambassadør eller stedfortreder). Det er ønskelig at Forsvaret er representert dersom dette er mulig.

· Mottakere av norske eller allierte dekorasjoner for innsats mot aksemaktene er automatisk kvalifiserte mottakere av minnemedaljen.

· Minnemedaljen skal overrekkes deltakeren personlig. Medaljen tildeles ikke post mortem.

· Minnemedaljen kan ikke bæres på uniform.

· Melding med navn, adresse, fødselsdato på mottakere og hvilken innsats de tildeles medaljen for, samt dato når medalje er tildelt sendes hurtigst mulig etter overrekkelsen fra statsforvalteren til Forsvarsdepartementet.

 · Medaljen kan bestilles av statsforvalter og ev. kommune ved å kontakte Forsvarsdepartementet.

 

Brev fra Forsvarsdepartementet "Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2022"