Hvis dere ikke har fått varsel, kan dere registrere inn telefonnummeret her https://www.servicevarsling.no/index.aspxslik.
Da vil dere få beskjed neste gang det må utføres arbeid på det kommunale va-nettet som berører din husstand.  

Innbyggere klikker på "sjekk din oppføring".