Sivilforsvaret tester varslingsanleggene 11. januar

Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg. https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2023/sivilforsvaret-tester-varslingsanleggene-11.-januar/

Nødvarsel på mobil

DSB, Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene har det siste halve året jobbet tett sammen for å etablere Nødvarsel på mobiltelefon. Nå er systemet levert. I dagene fremover gjennomføres de siste testene og oppdateringene, før systemet er klart til å tas i bruk.

https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2023/nodvarsel-pa-mobil/