Innbyggere i kommunen som ønsker å stemme ved sametingsvalget høsten 2005 må stå innskrevet i samemanntallet. Fristen for innskriving i samemanntallet er 31. mai for årets valg.

Manntallskjema kan lastes ned fra Sametingets nettsider på internett
www.samediggi.no eller bestilles fra Sametinget på telefon 78 47 40 00. Til nå er 11 000 stemmeberettigede samer innskrevet i manntallet.

- Her er en direkte link for nedlasting av skjema.
- Kommunen tilhører en av tretten valgkretser, og her er en link som viser hvilken valgkrets deres kommune tilhører.
- Her er en oversikt over hvem som stiller lister i deres valgkrets.