Kursene våre er en innføring i tema du som næringsdrivende bør vite noe om, for eksempel regnskapsplikt, fradrag, skatt og merverdiavgift. Dette er ting man kanskje ikke vektlegger i startfasen, men som likevel er av stor betydning for en veldrevet virksomhet.

Vi har mange års erfaring med våre kurs, og tilbakemeldinger fra tidligere deltakere viser at de har hatt godt utbytte av kurset.

For påmelding og mer informasjon om innhold og kurssteder,  se  www.skatteetaten.no/kurs