Norges forskningsråd kommer til Storslett for å informere Nord-Tromsbedrifter om SkatteFUNN-ordningen. Dette er en støtteordning som kan være aktuelt for din bedrift dersom:

1. Dere vil utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess,
ELLER vil utvikle en kjent løsning til å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne.

2. Vil utviklingen kreve systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter?

I tillegg kommer også Tor Petter W. Christensen, daglig leder i AuroraSpirit as. Han skal fortelle en svært engasjerende historie om hvordan man har lyktes med å etablere verdens nordligste destilleri, blant annet ved hjelp av
økonomisk støtte fra SkatteFUNN.

Seminaret er gratis, men krever påmelding i forkant.

Mer informasjon og påmelding finner du her:
https://haltinh.no/hendelser/skattefunnseminar/

 

Kontakt:

Halti næringshage

T: +47 995 92 583