Saga ski- og skiskytteranlegg

Løypenettet: det ordinære løypenetter er en rundtur på om lag 13km, men det er fullt mulig å gå kortere runder (hhv 3km, 5km, 7km og 11km). Terrengprofilen innehar i utgangspunktet "konkurransestandard" og derav noe krevende, men det er fullt mulig å gå mellomtrasèer for å unngå de mest krevende stigningene. Det er retningsanvisere og kartoppslag rundt om i trasèene. Videre er det ikke tillatt med hund i løypene i Saga. Det er forbindelse til Krakenesløypa ca 7-8km i 13km-trasèen som muliggjør en rundtur på om lag 30km. 

Preparering: daglig normalt fra november-april. Sjekk ut Skisporet.no for oppdatert informasjon om preparering og smøretips.

Løypene i Saga driftes i samarbeid mellom fylkeskommunen v/Nord-Troms vgs, Nordreisa idrettslag og Nordreisa kommune. 

Adkomst: ta av E6 ved Halti innover fylkesvei 352 (Kildalsveien) ca 1,3km. Parkering på høyre side nedenfor skihuset. 

Krakenes

Løypenettet: Krakenesløypa er en ytre del av Saga ski- og skiskytteranlegg som omfatter en rundtur på om lag 10km med svært lite stigning. Det er tillatt å gå med hund i bånd i løypa. 

Preparering: normalt ukentlig fra januar og frem til april

Adkomst: Ta av E6 ved Halti (Kildalsveien) og ta så til venstre etter ca 4.3km mot Annabakkelv videre 1km forbi bruen over Kildalselven. Parkering på venstre side. 

Kvænnes

Kvænnes er et statlig sikret friluftsområdet som innehar en rundtur på drøye 4km som prepareres av frivillige (kun klassisk). Området innehar gapahuk, bålplasser i kort avstand fra sentrum. Følg E6 ca 1km nordover fra Circle K, ta så til venstre (UT i Nord skiltet). 

Sørkjosen

Start på gamle grusbanen ved skolen eller ved Goppastua. Lysløypa på 4-5km prepareres av Sørkjosen grendelag. Ved Goppa finnes gapahuk med bålplass samt et flott uteområde til aking, lek og morro