Stortingsflertallet 19. januar 2021 ba regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, og dermed oppheve skjenkestoppen. 

Etter dette har regjeringen opphevet den generelle skjenkestoppen, med virkning fra kl 00.00 natt til fredag 22. januar . Endringen regjeringen nå gjør med hensyn til skjenking innebærer at det blir tillatt å skjenke til klokken 24.00 i forbindelse med matservering, men gjester skal ikke slippe inn etter klokken 22.00. Dette er i tråd med den anbefalingen som Folkehelseinstituttet ga til regjeringen nylig.

Nordreisa kommune har lavt smittetrykk, og det er på nåværende tidspunkt ikke aktuelt å innføre strengere regler lokalt enn de nasjonale. 

Vi understreker imidlertid at det er viktig å følge de øvrige nasjonale smitteverntiltakene.

 

Regjeringen.no - Endrer skjenkereglene etter Stortingets flertallsvedtak