Hensikten med rådene er å hjelpe folk til å dekke de mest grunnleggende behovene i en krise: varme og lys, mat og vann, informasjon og legemidler og hygiene.

Dette er de største endringene sammenlignet med egenberedskapsrådene som ble utgitt i 2018:


Bakgrunn for rådene:
«Vi står overfor en varig, forverret sikkerhetspolitisk situasjon i vår del av verden», sa statsminister Jonas Gahr Støre tidligere i år. I fjor anbefalte også Totalberedskapskommisjonen å forsterke rådene om egenberedskap.

 

Les mer om egenberedskap her:

Skjerper rådene om egenberedskap | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)