Det er lokal stor skogbrannfare de stedene det ikke har kommet nedbør av betydning de siste dagene. Faren vil gradvis minke de stedene det kommer nedbør. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

 

Nord-Toms Brannvesen melder om at de overvåker situasjon fortløpende, det har vært gress og lyngbrann i regionen. Lokalt er ikke beredskapen styrket, men på grunn av den økende skogbrannfaren i Nordland, Troms og Finnmark har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) satt inn ett ekstra skogbrannhelikopter. Dette er stasjonert i Tromsø.

Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

 

Nordreisa kommune oppfordrer til å være svært forsiktig med åpen ild.  

 

Rådmannen