Never har unike egenskaper og kan brukes til emballasje for mat, pyntegjenstander, taktekking med mer. Under skogdagen fikk de frammøtte demonstrert og prøvd neverflekking og hva den kan brukes til. Instruktør var Anne Britt Hanstad fra Allskog.
Videre var det informasjon om tilskuddsordningene i skogbruket. Til slutt var det demonstrasjon av vedmaskin ved Kjell Arne Strandheim.

neverflekking large ( 18592)

vedmaskin large ( 18593)