Smitteverntiltak i Nordreisa kommune

Kommunens kriseledelse har i dag drøftet behovet for smitteverntiltak Covid-19, etter de nye reglene og anbefalingene som regjeringen iverksatte fra 1. februar 2022 klokken 23.00.

Etter anbefaling fra kommuneoverlegen vil skolene og barnehagene i Nordreisa gå over fra gult til grønt nivå fra og med mandag 7. februar 2022.

Videre er det besluttet å tilby samtlige skoleelever Covid-19 testing før skoledagene mandag og torsdag i neste uke, uke 7.

Testutstyr vil bli utlevert på skolene, og nærmere informasjon om dette sendes ut til de foresatte fra de respektive skoler.