For de elevene som tar skolebuss gir veilederen om smittevern for elever følgende føringer for skoleskyss:

Smittevern for skoleskyss 
• Reduser bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig.  De som har mulighet til å bruke bil privat oppfordres til det.
• Unngå turer som fører til tett samling av elever på offentlige transportmiddel.
• Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst ett tomt sete mellom hver elev. For eksempel kan det på en buss med fire sitteplasser per rad, sitte to barn per rad ved vekselsvis vindu/midtgang.
• Elevene må holde en meters avstand mens de venter på buss eller annet transportmiddel.
• Flater som blir ofte berørt i buss/annet transportmiddel bør rengjøres daglig.
• Elever må vaske hender når de kommer til skolen og når de kommer hjem.

I Nordreisa oppfordrer vi særlig elever fra 5.-10. trinn som bor i området Sørkjosen og har rett til skoleskyss, om å sykle til Storslett skole eller få skyss av foresatte, dersom det er mulig.