Skolestart – En trygg skolevei

 

Mandag 20.august starter et nytt skoleår i Nordreisa Kommune, og for mange er det deres aller første skoleår. Nordreisa Kommune ønsker at flest mulig skal kunne gå og sykle til skolen, helst i følge med en voksen. Det betyr at en del yngre skoleelever med liten erfaring vil bruke sykkel til skolen. Dette kan skape farlige situasjoner, og det bes om å vise hensyn.

Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Vi har derfor gjennomført kantklipping ved kommunale veier med spesielt fokus på skoleveiene.

Trygg Trafikk og Nordreisa Kommune oppfordrer huseierne klippe hekkene i god tid før skolestart. «Barna må være synlige langs veiene», sier distriktsleder Elsa Klemetsen i Trygg Trafikk Troms.

Høye busker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss kan gjøre det svært uoversiktlig for bilister, syklister og gående. Trafikantene mister ikke bare sikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon, når skilt langs veien tildekkes av buskvekster.

 

Lovpålagt rydding

Å sørge for fri sikt er så viktig, at ansvarsforholdene er nedfelt i Vegloven.

Det er du som bor ved veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din. Mange bilister må også krysse gang- og sykkelveier for å kjøre ut på veien. Da må de lett kunne se både små og store trafikanter.

Kun en halv meter

Når du står fire meter inn i avkjørselen din, skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien, ifølge loven.

Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

Bildene viser hvordan vi ikke ønsker det.

 

Sikthindring1.jpg

 

Sikthindring2.jpg