Storslett skole

Vi ønsker alle velkommen til nytt skoleår mandag 22.08 kl. 08.30

5., 6. og 7.trinn møter opp i gymsalen kl. 0830. Foresatte kan være med de nye elevene.

Her blir det presentasjon av lærere og klassene, og elevene går sammen med sine lærere til klasserommene.

8., 9. og 10.trinn møter opp i kantina kl. 08.30

Her blir det presentasjon av lærere og klassene, og elevene går sammen med sine lærere til klasserommene.

Husk innesko og matpakke, og at mobilen skal leveres i klassens mobilhotell.

Nytt av året er at sykkelparkeringen for elevene er flyttet til veggen bak skolebygningen mot Skoleveien. Barnetrinnet parkerer syklene sine i området mot barnetrinnssiden og ungdomstrinnet parkerer syklene sine i området mot ungdomstrinnssiden. Det er anviste områder det kan sykles på i skoletida.

Vi gleder oss til et nytt skoleår!

 

Moan skole

Vi ønsker alle velkommen til et nytt skoleår!

2.-4.trinn møter til vanlig tid kl.08.25 i sine garderober. Skoledagen varer til 13.45.

1.trinn møter kl.09.00 i sin garderobe. Vi går til fellesrommet, og der møtes elever, foreldre/ foresatte og personalet på trinnet. Rektor ønsker velkommen. Skoledagen varer til 13.45.

Vi gleder oss til å møte dere alle!

 

Rotsundelv skole

Velkommen til nytt skoleår!

Oppstart mandag 22. august kl. 08.45 for alle elever. Rektor ønsker velkommen i skolegården. Mandagen blir en skoledag hvor vi «starter mykt og kommer i gang».

Vi gleder oss til et nytt skoleår!