Samtlige elever i grunnskolen i Nordreisa ønskes velkommen til nytt skoleår!
Alle skoler starter opp mandag 17. august.

I oversikten nedenfor finner du detaljer for din skole.                                

Storslett skole: Oppstart kl. 08.30. Elevene møter opp i klasserommet sitt. Inngangene og klasserommene vil være merket. Lærerne vil møte de nye elevene. 
                  
Moan skole: Merk dere nytt tidspunkt for oppstart om morgenen: kl.08.25. Alle møter sine lærere/assistenter utenfor skolen ved inngangen til garderobene. 


Oksfjord oppvekstsenter: Oppstart kl. 09.00. Alle elevene møter til samme tid og skoledagen avsluttes kl. 14.30. 
  
Rotsundelv skole: Alle møter opp kl.08.45 i skolegården foran hovedinngangen.